Μικροφωνική αλληλεγγύης στις καταλήψεις και τους 5 συλληφθέντες της καταλήψης Μαραγκοπούλειο κατά τις εκκενώσεις 5/8/13 στην εστία του πανεπιστημίου

Την Δευτέρα 20/1 πραγματοποιήθηκε μικροφωνική στην εστία του πανεπιστημίου για τις καταλήψεις και την δίκη των 5 συλληφθέντων της κατάληψης Μαραγκοπούλειο κατά τις εκκενώσεις 5/8/13.

Τα τρικάκια που πετάχτηκαν:

1as 3as 2as